วัดใต้สูงยาง


ละติจูด 15.748078150973 , ลองจิจูด 103.7239598435

พิกัด

วัดใต้สูงยาง บ้านสูงยาง ตำบลสูงยาง อำเภอเมืองสรวง ตำบลกกกุง อำเภออำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45220

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

-

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร