วัดศรีสะอาด


ละติจูด 16.251284692199 , ลองจิจูด 104.25822348365

พิกัด

ตำบล โคกสว่าง อำเภอ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 ตำบลโคกสว่าง อำเภออำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

-

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร