วัดบ้านนาทม ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ


ละติจูด 16.058085544445 , ลองจิจูด 104.0487576818

พิกัด

ตำบล ภูเงิน อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 ตำบลภูเงิน อำเภออำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

-

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร