มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม


ละติจูด 7.5513277418171 , ลองจิจูด 99.960525246243

พิกัด

เลขที่: 206/10 ถนนกันตัง ซ.6 ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ในปี พ.ศ. 2524 มีพ่อค้าชาวอินเดีย นามว่า อาบีบ ดาดา เป็นพ่อค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมาจังหวัดตรังเพื่อค้าขาย และท่านได้จุดประกายให้มีการสร้างมัสยิดในเขตเมืองตรัง และได้มอบเงินจำนวน 400,000 บาท ให้ซื้อที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างมัสยิด หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2525 ชาวมุสลิมในเขตเทศบาลนครตรังได้รวมตัวกันเพื่อหาแนวทางในการก่อสร้างมัสยิด จนได้รับเกียรติจาก ท่านหะยีประเสริฐ มะหะหมัด จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น มาร่วมเป็นประธานในการวางศิลารากฐานการก่อสร้างมัสยิดจนแล้วเสร็จในปีเดียวกัน
          ในปี พ.ศ. 2527 คณะกรรมการมัสยิดมีมติให้ขยายพื้นที่ของมัสยิด เนื่องจากมีพื้นที่ที่คับแคบมาก จึงร่วมกันจัดงานกุศลเพื่อหารายได้ ซื้อที่ดินเพิ่มเติม อีก 200 ตารางวา เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี
          ในปี พ.ศ. 2562 มติคณะกรรมการมัสยิดให้ดำเนินการสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าที่มีอายุ 30 กว่าปีและไม่เพียงพอต่อจำนวน สัปบุรุษที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5.7 ล้านบาท จากสำนักงานบัยตุซซะกาต กระทรวงศาสนสมบัติ ประเทศคูเวต ผ่านการประสานงานของมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและการพัฒนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเมื่อก่อสร้างเสร็จ มัสยิดนี้ จึงมีชื่อภายใต้ของผู้บริจาค ว่า “มัสยิด อัลอับดุล อัลญะลีล” โดยมีพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร