วัดทุ่งหวัง


ละติจูด 7.5151915035204 , ลองจิจูด 99.628259335459

พิกัด

เลขที่ 101 หมู่ที่ 12 ถนนตรัง –ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดทุ่งหวัง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2478 โดยมีนายขุก และนายยก เป็นผู้บริจาคที่ดิน มีพระครูวิบูลศีลวัตร เป็นเจ้า อาวาสวัดรูปแรก วัดมีความเจริญมาเป็นลำดับ ปัจจุบันมี พระครูสุทัศน์ปัญญาภรณ์ อายุ 57 ปี พรรษา 37 เป็นเจ้าอาวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และเป็นสถานที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ของชาวพุทธ ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดตรัง วัดตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 4 ก.ม. พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีถนน สถานที่ราชการ บ้านเรือน โดยรอบ การคมนาคม สะดวก เนื้อที่ตั้งวัด 20 ไร่ 1 งาน มีอุโบสถคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร มีศาลาการเปรียญคอนกรีตเสริมเหล็กมีกว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร กุฎี 7 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ และคอนกรีต มีหอฉัน หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ มีปูชนียวัตถุพระพุทธรูปประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญ 4 องค์ พระประธานพระเพลากว้าง 40 นิ้ว และพระเพลากว้าง 29 นิ้ว 18 นิ้ว 12 นิ้ว อย่างละ 1 องค์ ทั้งหมดเป็นปางสมาธิ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในวัด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 การเดินทาง จากตัวเมืองตรัง ไปตามถนนนนตรัง-ปะเหลียน หมายเลข 404 ตรัง-ปะเหลียน อยู่ใกล้กับสนามบินจังหวัดตรัง เลยสถาบันอาชีวภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิค ตรัง ให้เลี้ยวขวา วัดจะอยู่ทางขวามือ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร