วัดไพรสณฑ์


ละติจูด 7.5883846565826 , ลองจิจูด 99.577475369074

พิกัด

หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

        สร้างเมื่อปี พ.ศ.2525 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 17 เดิมมีชื่อว่า "วัดป่าหมาก" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดไพรสณฑ์" จัดเป็นประเภทวัดราษฎร์    พื่้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง แม่น้ำตรัง มีสวนยางพารา และบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ พื้นที่ตั้งวัด 63 ไร่ 56 ตารางวา ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง 13 เมตร ยาว 26 เมตร อาคาร 2 ชั้น 1 หลัง มีหอสวดมนต์กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร มีกุฎิ 4 หลัง เรือนไม้ชั้นเดียว มีเกจิชื่อดัง คือ พ่อแก่ช่วย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร