วัดกลาง (ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์)


ละติจูด 15.225676 , ลองจิจูด 104.863218

พิกัด

เลขที่ 241 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ทั้งสองหลังของวัดกลางสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ประกอบด้วยส่วนขาสิงห์ ส่วนฐานบัว ส่วนพื้นและพนักพิง ลวดลายที่ประดับเป็นลายพิมพ์รักกระแหนะ (รักกระแหนะคือ เถ้าสมุกผสมกับยางรัก น้ำมันยาง ชันและปูนกินหมาก ปั้นกดลายในแม่พิมพ์ที่ช่างแกะขึ้น) ลวดลายที่ประดับตกแต่งธรรมาสน์คู่ ได้แก่ ลายดอกประจำยาม ลายเกล็ด ลายแข้งสิงห์หรือน่องสิงห์ ลายดอกพุดตาน

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ของวัดอื่นในอำเภอเมืองอุบลราชธานีคือ มีขาสิงห์สูงกว่าตรงกลางนมสิงห์ ทั้งสี่ด้านติดแก้วคริสตัล ด้านล่างธรรมาสน์มีห่วงเหล็กสำหรับสอดคานหาม มีพนักพิงเป็นรูปใบเสมาจำหลักลายเป็นลายตัวเหงาสองข้าง สอดไส้ด้วยลายเครือเถาใบเทศ ซึ่งนิยมทำในกลุ่มช่างแขวงฃจำปาสัก ประเทศลาว พนักพิงด้านหลังธรรมาสน์ หลังแรกด้านซ้ายมีแผ่นโลหะจารึกชื่อผู้มีศรัทธาสร้าง ส่วนธรรมาสน์หลังที่สองด้านขวา มีร่องรอยติดแผ่นจารึกซึ่งหลุดหายไป

ธรรมาสน์ตั่งหลังแรก ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายเหนืออาสน์สงฆ์ของวิหารพระบทม์  มีขนาดความยาวขา ๑๐๕/๑๐๘ เซนติเมตร ความสูงเฉพาะตั่ง ๖๕.๕ เซนติเมตร พนักพิงรวมเดือยสูง ๗๗ เซนติเมตร กว้าง ๔๐ เซนติเมตร ที่พนักพิงรูปใบเสมา มีจารึกอักษรบนแผ่นโลหะระบุนามผู้สร้าง และปีที่สร้าง

ธรรมาสน์ตั่งหลังที่สองตั้งอยู่ทางด้านขวาเหนืออาสน์สงฆ์ของวิหารพระบทม์ มีขนาดความยาวขา ๑๐๒/๑๐๘ เซนติเมตร ความสูงเฉพาะตั่ง ๖๕.๕ เซนติเมตร พนักพิงรวมเดือยสูง ๗๗ เซนติเมตร กว้าง ๔๐ เซนติเมตร

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์คู่นี้มีขนาดใหญ่กว่าหลังอื่น ๆ ที่พบในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี  

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์วัดกลางทั้งสองหลังเก็บรักษาไว้ที่ชั้น ๒ วิหารพระบทม์ บนอาสน์สงฆ์ เบื้องหน้าพระเจ้าใหญ่พระบทม์ มีการปูอาสนะพระสงฆ์ ตั้งหมอนสำหรับใช้งาน และประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีส่วนชำรุดเล็กน้อยที่ลวดลายและแก้วประดับ สภาพโดยรวมอยู่ในสภาพดี

แก้ไขเมื่อ

2022-09-30

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร