วัดทุ่งขุนใหญ่ (ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์)


ละติจูด 15.2967 , ลองจิจูด 104.77165

พิกัด

เลขที่ 30 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดทุ่งขุนใหญ่สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ประกอบด้วยส่วนขาสิงห์ ส่วนฐานบัว และส่วนพื้นและพนักพิง ลวดลายที่ประดับเป็นลายแกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีชาด ได้แก่ ลายเครือเถา ลายกระจัง และลายกนก ตาสิงห์ประดับด้วยลูกแก้ว

ลักษณะโดดเด่น ขาสิงห์ทำเป็นรูปหน้าสิงห์กึ่งหน้ายักษ์ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่พบในวัดทุ่งขุนใหญ่ รวมถึงรูปทรงพนักพิงด้านหลังต่างจากรูปแบบธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์หลังอื่น ๆ คือลักษณะโค้งมนแกะสลักเป็นลายเครือเถา มียอดแหลมคล้ายใบหอก ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์หลังนี้มีน้ำหนักมาก แข็งแรง ลวดลายคงทนไม่ชำรุดไม่สึกหรอ ขนาดสูง ๔๗ เซนติเมตร กว้าง  ๘๘ เซนติเมตร ยาว ๙๕ เซนติเมตร พนักพิงสูง ๕๑ เซนติเมตร กว้าง ๕๖ เซนติเมตร

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดทุ่งขุนใหญ่หลังนี้ ใช้สำหรับแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำในศาลาการเปรียญและงานต่าง ๆ ในหมู่บ้านอยู่เสมอ เป็นธรรมาสน์ที่แสดงถึงความสามารถเฉพาะของช่างฝีมือบ้านทุ่งขุนใหญ่ในการสร้างและการแกะสลักลวดลาย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดทุ่งขุนใหญ่ ปัจจุบันใช้ในงานแสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญ ตั้งไว้บนอาสน์สงฆ์ มีอาสนะปูลาดไว้พร้อมใช้งาน

แก้ไขเมื่อ

2022-09-30

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร