วัดทุ่งศรีเมือง (ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์)


ละติจูด 15.22963 , ลองจิจูด 104.86109

พิกัด

เลขที่ 95 ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดทุ่งศรีเมือง สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ประกอบด้วยส่วนขาสิงห์ ส่วนฐานบัว ส่วนพื้น ส่วนผ้าทิพย์และพนักพิง ประดับตกแต่งด้วยลายพิมพ์รักกระแหนะ ได้แก่ ลายดอกประจำยาม ลายเกล็ด  ลายแข้งสิงห์ ลายกรวยเชิง ขาตั่งมีการปั้นรักสมุกเป็นรูปหน้าสิงห์ ลงรักปิดทองประดับกระจก บางส่วนทาสีชาด

เอกลักษณ์โดดเด่นของธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์หลังนี้คือ มีส่วนขาสิงห์ที่ยื่นยาวออกมามากกว่าหลังอื่นที่พบภายในอำเภอเมืองอุบลราชธานี มีพนักพิงด้านหลังตั่งรูปใบเสมา ส่วนฐานสองข้างแกะสลักเป็นลายกนก พนักพิงถอดประกอบได้ ด้านล่างตั่งมีห่วงสำหรับสอดคานหาม ส่วนขาปั้นเสริมด้วยกระแหนะเป็นหน้าสิงห์มีสภาพแตกหักไปบางส่วน ขนาดความสูง ๔๖ เซนติเมตร กว้าง ๙๖  เซนติเมตร ยาว ๙๖ เซนติเมตร พนักพิงสูง ๖๓ เซนติเมตร กว้าง ๔๐ เซนติเมตร

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดทุ่งศรีเมือง เป็นธรรมาสน์ที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพราะภาพถ่ายของพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร) นั่งบนธรรมาสน์หลังนี้ในการสร้างเหรียญของพระครูวิโรจน์รัตโนบล พิมพ์นิยม พ.ศ. ๒๔๘๒ และพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ตลอดถึงเหรียญรุ่นต่าง ๆ สืบต่อมาก็เป็นภาพท่านพระครูนั่งบนธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์หลังนี้ และในพิธีเถราภิเษกของวัดก็ใช้ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์หลังนี้มาโดยตลอดจึงนับว่าเป็นศาสนวัตถุที่สำคัญมากทั้งของวัดและของบ้านเมือง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดทุ่งศรีเมือง ใช้ประดิษฐานรูปเหมือนของพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร) ในหอพระพุทธบาทอยู่ในสภาพดี ดูแลรักษาไว้ในฐานะมรดกสำคัญของวัดและของพระบูรพาจารย์ ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน

แก้ไขเมื่อ

2022-09-30

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร