วัดเลียบ (ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์)


ละติจูด 15.228673 , ลองจิจูด 104.866145

พิกัด

เลขที่ 116 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดเลียบ มี ๒ หลัง สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง หลังแรกมีขนาดความสูง ๕๔.๕ เซนติเมตร ทาสีเหลืองและสีแดง ประดับลวดลายแกะสลักเป็นลายแข้งสิงห์ ลายเครือเถา ลายประจำยาม หลังที่สอง มีขนาดความสูง ๔๓ เซนติเมตร พนักพิงสูง ๕๖ เซนติเมตร ตกแต่งด้วยลายกระแหนะดอกประจำยาม ลายเกล็ด ลายแข้งสิงห์ ลงรักปิด ทองประดับกระจกแก้วจีน (กระจกตะกั่ว)  

เอกลักษณ์โดดเด่นของธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ ๒ หลังนี้คือไม่มีการปั้นหน้าสิงห์ที่ขา ลักษณะคล้ายกับธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์หลังหนึ่งของวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ มีพนักพิงด้านหลังลักษณะคล้ายใบเสมา ด้านล่างมีห่วงเหล็กสำหรับสอดคานเป็นเสลี่ยงในพิธีแห่พระสงฆ์

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ของวัดเลียบทั้ง ๒ หลัง เป็นมรดกที่สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์พระกัมมัฏฐานที่สำคัญมากคือ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดเลียบจึงดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระบูรพาจารย์ทั้ง ๒ รูป และอัญเชิญออกมาให้พุทธศาสนิกชนได้ชม ในงานรำลึก ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อีกด้วย

นอกจากนี้ พระครูอุบลคณาภรณ์ พร้อมด้วย คณะศรัทธา ยังได้ให้ช่างไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่จำลองรูปแบบธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์นี้ สร้างขึ้นสำหรับใช้งานอีกหลายหลังทั้งในวัดเลียบและถวายวัดอื่น ๆ เพื่อเป็นการแสดงเอกลักษณ์ธรรมาสน์ของพระบูรพาจารย์และของเมืองอุบลราชธานี ทั้งในรูปแบบธรรมาสน์ตั่ง และส่วนประกอบของตู้บุษบกประดิษฐานรูปเหมือนพระบูรพาจารย์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดเลียบหลังที่ ๑ ทาสีเหลืองและสีแดง เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระครูวิเวกพุทธกิจ (กนฺตสีโล เสาร์) ในห้องกระจก ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากด้วย ส่วนธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์หลังที่ ๒ ใช้จัดวางเครื่องบูชาอยู่ในเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ สามารถชมได้โดยรอบ

แก้ไขเมื่อ

2022-09-30

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร