วัดหนองช้างทอง (ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์)


ละติจูด 15.2723 , ลองจิจูด 104.78002

พิกัด

หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์วัดหนองช้างทองหลังที่ ๑ เก็บรักษาไว้ในอุโบสถ อยู่ด้านหลังพระประธาน  สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ประกอบด้วยส่วนขาสิงห์ ส่วนฐานบัว และส่วนพื้น ประดับตกแต่งด้วยการแกะสลักทาสีชาด ลงรักปิดทอง เขียนลายรดน้ำ เป็นลายเครือเถาและลายกนก

ลักษณะโดดเด่นของธรรมาสน์หลังนี้ ที่ขาสิงห์เป็นรูปหน้าสิงห์กึ่งยักษ์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่พบในบ้านทุ่งขุนใหญ่และบ้านทุ่งขุนน้อยเท่านั้น มีขนาดความสูง ๔๘ เซนติเมตร กว้าง ๘๔ เซนติเมตร ยาว ๘๙ เซนติเมตร

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์หลังที่ ๒ เก็บรักษาไว้ในศาลาการเปรียญหลังเดิมซึ่งปัจจุบันใช้เป็นวิหาร สร้างด้วยไม้จริง ประกอบด้วยส่วนขาสิงห์ ส่วนฐานบัว ส่วนพื้นและพนักพิง ประดับตกแต่งด้วยลายพิมพ์รักกระแหนะเป็นลายดอกประจำยาม ลายเกล็ด ลายแข้งสิงห์ ลงรักปิดทองประดับกระจก เขียนลายรดน้ำบนพื้นชาดด้านหลังพนักพิงทรงใบเสมา ปั้นหน้าสิงห์เพิ่มเติม บางส่วนทาสีชาด ด้านล่างมีห่วงเหล็กสำหรับสอดคานหาม

เอกลักษณ์โดดเด่น เป็นธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายในงานกฐิน โดยท่านคำขาว วัดหนองไหล สร้างขึ้น ๒ หลัง มีขนาดความสูง ๓๗.๕ เซนติเมตร กว้าง ๘๗.๕ เซนติเมตร ยาว ๘๘.๕ เซนติเมตร พนักพิงสูง ๕๑.๕ เซนติเมตร กว้าง ๔๒ เซนติเมตร

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดหนองช้างทองทั้งสองหลังเป็นหลักฐานสำคัญทางศิลปกรรม ที่เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบ้านทุ่งขุนใหญ่ บ้านทุ่งขุนน้อยกับบ้านหนองไหล ปัจจุบันมีการสงวนรักษาไว้เป็นอย่างดี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดหนองช้างทองทั้งสองหลังใช้สำหรับการแสดงพระธรรมเทศนาบ้างในโอกาสสำคัญต่าง ๆ มีการดูแลรักษาไว้อย่างปลอดภัย

แก้ไขเมื่อ

2022-09-30

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร