วัดหนองไหล (ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์)


ละติจูด 15.33196 , ลองจิจูด 104.76034

พิกัด

เลขที่ 35 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ วัดหนองไหล สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ประกอบด้วยส่วนขาสิงห์ ส่วนฐานบัว ส่วนพื้นและพนักพิง ประดับตกแต่งด้วยลายพิมพ์รักกระแหนะลายดอกประจำยาม ลายเกล็ด ลายแข้งสิงห์ ลงรักปิดทองประดับกระจก เขียนลายรดน้ำบนพื้นชาดด้านหลังพนักพิงทรงใบเสมา มีหน้าสิงห์ซึ่งปั้นเพิ่มเติม บางส่วนทาสีชาด ด้านล่างมีห่วงเหล็กสำหรับสอดคานหาม มีขนาดความสูง ๘๖.๕ เซนติเมตร

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ของวัดหนองไหล เป็นหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างบ้านทุ่งขุนใหญ่ บ้านทุ่งขุนน้อยกับบ้านหนองไหล พระมหาเถระที่เคยนั่งธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์นี้ ได้แก่ พระครูถาวรพัฒนคุณ (บุญตา ถาวโร ผ่อนตาม น.ธ.โท) เจ้าอาวาสวัดสิริจันโท พระภิกษุผู้มีพรรษากาลสูงสุดในจังหวัดอุบลราชธานี (มรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๖๕) พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู ราชิวงศ์ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นต้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ของวัดหนองไหลเก็บรักษาไว้ในศาลาการเปรียญ ใช้เป็นธรรมาสน์แสดงพระธรรมเทศนา อยู่ในสภาพดี ลวดลายบางส่วนมีการชำรุดบ้าง 

แก้ไขเมื่อ

2022-09-30

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร