พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์)


ละติจูด 15.22785 , ลองจิจูด 104.85762

พิกัด

เลขที่ 318 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ธรรมาสน์แบบตั่งคล้ายขากวาง ไม้จำหลักลายลงรักปิดทองล่องชาดประดับลายรักกระแหนะ ด้านบนเป็นแผ่นไม้เรียบ พนักพิงเป็นแผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมามีจารึกอักษรธรรมอีสาน มีขนาดความสูง ๔๖ เซนติเมตร กว้าง ๗๙ เซนติเมตร ยาว ๘๑ เซนติเมตร

ที่นั่งติดรักกระแหนะลายดอกไม้ ใบไม้ ขอบชาดติดรักกระแหนะลายเกล็ดปลา ฐานบัวติดรัก กระแหนะลายดอกไม้ ใบไม้ ขาโค้งติดรักกระแหนะลายเกล็ดปลา ขาคล้ายขากวาง

ธรรมาสน์แบบตั่งคล้ายขากวาง ไม้จำหลักลายลงรักปิดทองล่องชาดประดับลายรักกระแหนะ ด้านบนเป็นแผ่นไม้เรียบ พนักพิงเป็นแผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมามีจารึกอักษรธรรมอีสาน มีขนาดความสูง ๔๖ เซนติเมตร กว้าง ๗๙ เซนติเมตร ยาว ๘๑ เซนติเมตร

ที่นั่งติดรักกระแหนะลายดอกไม้ ใบไม้ ขอบชาดติดรักกระแหนะลายเกล็ดปลา ฐานบัวติดรัก กระแหนะลายดอกไม้ ใบไม้ ขาโค้งติดรักกระแหนะลายเกล็ดปลา ขาคล้ายขากวาง

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมาสน์ตั่งขาสิงห์ของวัดไชยรักษ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ได้รับการจัดแสดงที่เหมาะสมในความดูแลของกรมศิลปากร จารึกที่พนักพิงของธรรมาสน์ค่อนข้างลบเลือนตามกาลเวลา

แก้ไขเมื่อ

2022-09-30

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร