วัดทุ่งสะเดียง


ละติจูด 16.418898 , ลองจิจูด 101.138945

พิกัด

บ้านสะเดียง ตำบลสะเดียง อำเภออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดทุ่งสะเดียง เป็นวัดเก่าแก่ของชาวชุมชนสะเดียง ตั้งอยู่ที่บ้านสะเดียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2323 เดิมชื่อ วัดทุ่ง ในอดีตได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในเขตพื้นที่ของวัด ชื่อโรงเรียนเทพานฤมิต สอนหนังสือไทย โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ช่วยสอน จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2450 ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น ชื่อโรงเรียนวัดทุ่งสะเดียง ซึ่งได้ย้ายที่ตั้งออกไปนอกเขตพื้นที่วัด ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อเรียกวัดเป็น วัดทุ่งสะเดียง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดทุ่งสะเดียง ได้รับการดูแลจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และเป็นสถานที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมภายในชุมชน 

แก้ไขเมื่อ

2022-11-11

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร