วัดสุนทราวาส


ละติจูด 15.709651640489 , ลองจิจูด 104.05589943245

พิกัด

     ที่ตั้ง ตำบลวารีสวัสดิ์  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภออำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

 

        ที่ตั้ง ตำบลวารีสวัสดิ์  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือสิมอีสานที่มีลักษณะแตกต่างจากสิมพื้นถิ่นอีสานทั่วไป โครงสร้างเป็นปูนปั้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หลังคาเป็นสังกะสี ซุ้มหน้าต่างมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามทุกบาน เหมือนกับลวดลายที่อยู่ด้านหลัง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-04

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร