ลานหินตัด สระเพลง


ละติจูด 14.138815682568 , ลองจิจูด 102.87997689894

พิกัด

อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตำบลทัพไทย อำเภออำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

        ลานหินตัด สระเพลง เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอม ตัดหินไปสร้างปราสาทต่างๆ หินบางก้อนปรากฏรอยตอกเนื้อหินให้เป็นรูเรียงกันเป็นแนวยาว หินบางก้อนถูกเซาะสกัดเป็นร่องขาดจากกัน และยังมีหินที่ถูกตัดและงัดขึ้นมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมกระจายอยู่ทั่วไป แหล่งหินตัดทัพไทย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สระเพลง ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งหินทรายที่มีอาณาบริเวณกว้าง พบร่องรอยการตัดหินทรายลึกลงไปจากพื้นดินราว 4-5 เมตร แนวยาวตลอดอาณาบริเวณ ร่องรอยของการตัดหินเป็นลักษณะการเจาะเนื้อหินลงไปเป็นชั้น ๆ ความลึกชั้นละประมาณ 5 นิ้ว แสดงถึงการใช้เครื่องมือเซาะเนื้อหินลงไปให้ได้ความลึกที่ต้องการแล้วงัดหินออกมาเป็นแผ่น ๆ การเคลื่อนย้ายหินทรายสันนิษฐานว่ามีทั้งใช้ช้างลาก และล่องตามลำน้ำ หากสังเกตหินทรายตามปราสาทหินจะมีการเจาะรูกลม ๆ สำหรับใส่เครื่องมือที่คนโบราณใช้ยกหินเหล่านี้ สำหรับการเดินทางเข้าสู่ลานหินตัดเส้นทางค่อนข้างซับซ้อน ควรมีคนนำทาง จึงต้องแจ้งแก่อุทยานแห่งชาติตาพระยาให้ทราบล่วงหน้า

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร