วัดเขาป่าแก้ว


ละติจูด 13.512016018222 , ลองจิจูด 102.16818516694

พิกัด

บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภออำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

        ในสมัยนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าพระสะอาด อคฺควณฺโณ และเพื่อพระภิกษุอีก 4 รูป ได้เดินธุดงค์มาจากภาคอีสานสู่ภาคเหนือและมุ่งสู่ภาคกลางลงภาคใต้ ได้เข้าไปพำนักอาศัยที่สวนโมกข์ จ.สุราษฎร์ธานี ในกลางเดือนพฤษภาคม 2516 ออกเดินทาง จากวัดกลางโสภา อ.ปากพลี จ.นครนายก ตั้งแต่เช้าถึงบ้านวังน้ำเย็น ประมาณ 13.20 น. ญาติโยมได้พาไปพักที่บ้านเสี่ยบุญมี คำเจริญ พอพักผ่อนได้สักครู่ญาติโยมและหลวงพ่อสมบูรณ์ได้พาไปดูเขาสีเสียด สถานที่จะสร้างวัด คือ วัดเขาป่าแก้ว ปัจจุบันนี้

        วัดเขาป่าแก้ว เดิมนั้นบนเนินเขาสีเสียดนี้ มีต้นสีเสียดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีต้นแก้วขึ้นอยู่มากมาย ซึ่งลำต้นแข็งแรง ใบสวย ดอกหอม ชื่อก็เพราะ จึงใช้ตั้งชื่อวัดดังกล่าว ภายในวัดยังมี พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งในช่วงวันสงกรานต์เดือนเมษายน ชาวอำเภอวังน้ำเย็นจะจัดงานประเพณีสงกรานต์และแห่พระบรมสารีริกธาตุ เป็นประจำ
ทุกปี วัดเขาป่าแก้วเป็นสถานที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 1 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเขาแก้วมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมวิปัสสนาอย่างยิ่ง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร