วัดสายไหมวนาราม


ละติจูด 13.726933991084 , ลองจิจูด 102.39571421131

พิกัด

เลขที่ 60 ตำบลผักขะ อำเภออำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

          พระอธิการวิชัย วิจาโร เป็นเจ้าอาวาสวัด พระอาจารย์ วิชัย วิจาโร พรรษาที่ 22 บวชที่วัดหนองป่าพง ได้ศึกษาจากหลวงพ่อชา สุภัทโท และได้อุปฐากรับใช้หลวงพ่อชาจนท่านมรณะภาพ จึงออกจากวัด และได้ศึกษาจากพระครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน เช่น หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ จ.สุรินทร์ เป็นต้น
พระอธิการวิชัย วิจาโร ท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม ทำให้มีผู้ศรัทธาและเลื่อมใส ต่อท่านเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ท่านยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าผู้คนในเขตย่านชายแดน ทั่วตลอดตั้งแต่ฝั่งไทย และฝั่งกัมพูชา

          ลุงไหม เจ้าของที่บริจาคให้วัด ลุงไหม เป็นคนที่ตำบล ผักขะ มีที่ไร่ที่นาอยู่ 50 ไร่ เป็นที่ใกล้ถนนสุวรรณศร มีคนมาขอซื้อ 3 ล้านบาท แต่ลุงไม่ขาย แม้จะแค่ชาวไร่ชาวนาธรรมดาก็ไม่เห็นแก่ทรัพย์ทางโลก ยอมยกให้เป็นสมบัติพระศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระรัตนตรัยให้ตั้งมั่น ให้ยืนยาวต่อไปในอนาคตกาล  ท่านชื่อลุงไหม จึงนำมาตั้งเป็นชื่อ วัดสายไหมวนาราม

          วัดสายไหมวนาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม ภายในโบสถ์ มีพระประธานถอดแบบมาจากวัดท่าซุง เป็นพระพุทธเจ้าปางโปรดท้าวชมพู และเจดีย์เป็นรูปแบบทรงประยุกต์ บริเวณทางเข้าวัดจะพบพระมหาธาตุเจดีย์สมเด็จองค์ปฐม บรมจักรพรรดิ โพธิญาณ ประทานพร ศรีหิรัญวรวัฒน์ รัสมีโชติ ฉัพพรรณรังสี วิสุทธิ พุทธวงศ์ เกศแก้ว จอมทอง มีสีทองเหลืองอร่าม เด่นสง่า มองเห็นแต่ไกล

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร