น้ำตกปางสีดา


ละติจูด 13.993448 , ลองจิจูด 102.205887

พิกัด

ตำบลท่าแยก อำเภออำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

          น้ำตกปางสีดา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี(เดิม) ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการที่จะจัดตั้งป่าในบริเวณนี้ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นและนักทัศนาจร อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธารและสภาพป่าธรรมชาติ กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจและจัดตั้งให้เป็นวนอุทยาน ชื่อว่า “วนอุทยานปางสีดา” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดั่งเดิมไว้ เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าของประชาชนส่วนรวม

ภายในเขตอุทยานฯ มีน้ำตกปางสีดา น้ำโตน และน้ำตกผาน้อย แต่ที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของอุทยานฯ และจังหวัดสระแก้ว คือ น้ำตกปางสีดา บริเวณลานน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 800 เมตร เป็นน้ำตกจากผาหิน 3 ชั้น สูงราว ๆ 10 เมตร โดยด้านล่างเป็นแอ่งน้ำและลานหินกว้าง ฤดูฝนจะเห็นสายน้ำจะไหลลงแผ่เต็มลานน้ำตก สวยงดงาม บรรยากาศร่มรื่น ทั้งยังเป็นแหล่งชมผีเสื้อมากมายหลายสี เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-12

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร