เกพลิตาโพธิวิหาร


ละติจูด 13.846001885056 , ลองจิจูด 102.05461718288

พิกัด

ตำบลหนองบอน อำเภออำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

            เกพลิตาโพธิวิหาร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบ มีพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาว
ที่โดดเด่น เรียกกันว่า “หลวงพ่อหยกขาว” มีจิตอาษาคอยมาดูรักษความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ

          หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวทั้งก้อน จากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่ามีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อหยกขาว” เป็นพระพุทธรูปปางโลกธาตุ ซึ่งหมายถึงเป็นที่รวมแห่งธาตุกายสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของโลก หน้าตักกว้าง 5 เมตร ความสูง 6 เมตร ในพระอิริยาบถประทับนั่งแผ่พลังแห่งความเมตตากรุณาและประทานพรแก่ผู้น้อมกาย วาจา ใจ เคารพกราบไหว้ เป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์มีเทพยดารักษา 16 องค์ หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวโดยมีท้าวสักกเทวราชเป็นจอมเทพในการอภิบาล สร้างขึ้นเพื่อคลี่คลายวิบากกรรมและล้างอาถรรพณ์ให้แก่เหล่าดวงวิญญาณที่รอคอยมานาน ณ ภูมิภาคแห่งเบื้องบูรพานี้ เพื่อแก้ไขดวงชะตาของเมืองสระแก้วซึ่งตั้งขึ้นใหม่ให้มีความสุข สงบและร่มเย็น ให้ผู้คนมีจิตใจสงบสุข อ่อนโยน ใฝ่ใจในธรรมะ มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยของชีวิต สืบเนื่องตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2537 อันเป็นวันแห่งการสถาปนาเกพลิตาโพธิวิหารขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ มีผู้ทรงทิพยจักษุญาณได้มาบอกหลวงพ่อพระมหาภาวศุทธิ์ เทวธมฺโม ให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้สถานที่แห่งนี้ เพื่อช่วยเหลือคลี่คลายวิบากกรรมของเหล่ามนุษย์และเหล่าดวงวิญญาณต่างภพภูมิเสียก่อนจึงค่อยสร้างวัด หลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่พึ่งของผู้คนจำนวนมากที่จะได้มาปฏิบัติธรรม มาสร้างบารมี และมาพึ่งพิงอาศัย จะเป็นที่ประกาศศาสนาแห่งหนึ่งในยุคต่อไป หลวงพ่อได้แต่เก็บไว้ในใจตามลำพังอยู่ถึง 13 ปี เพื่อบำเพ็ญบุญบารมีก่อน แล้วจึงเริ่มบอกกล่าวให้ผู้คนได้ทราบเมื่อปี 2550 ท่ามกลางแรงบีบคั้นและกระแสกดดันรอบด้าน ดุจดอกบัวที่ยังเพิ่งชำแรกจากเหง้าบัวใต้น้ำ ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเติบโตยืนหยัดโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำได้หรือไม่ ในที่สุด ก็ได้ปรากฏผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจ บากบั่นฝ่าฟันบำเพ็ญบารมี อย่างสุดกำลัง ในแต่ละบทบาท แต่ละหน้าที่ต่าง ๆกัน คนละไม้คนละมือมาเป็นทอด ๆ จนกระทั่งการสร้างองค์พระ การสร้างแท่นประดิษฐาน การออกแบบตกแต่งจัดภูมิทัศน์โดยรอบ ได้ปรากฏความโดดเด่นเป็นศรีสง่า และซาบซึ้งอิ่มเอิบใจแก่ผู้ที่ได้มาสักการะกราบไว้ ดังได้ประจักษ์แก่สายตาในขณะนี้ นับแต่หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวได้มาประดิษฐาน ณ มณฑล เกพลิตาโพธิวิหารแห่งนี้ ก็ปรากฏว่ามีผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้า ได้มารับเป็นเจ้าภาพสร้างฐานรอบองค์พระให้เป็นชั้น ๆ ลดหลั่นลงมาด้วยต้นไม้และดอกไม้อย่างสวยงาม มีเจ้าภาพสร้างบันไดขึ้นสักการะด้วยวัสดุอันดีเลิศ มีเจ้าภาพมาขัดตกแต่งองค์พระให้สดใสผุดผ่อง มีเจ้าภาพสร้างศาลาพุทธศรีอาริยะเมตไตรย เพื่อบังแดดและฝน และมีเจ้าภาพสร้างสระมุจลินท์และสวนหย่อมรอบสระ อันนำความร่มรื่นและชื่นใจแก่ผู้มากราบไหว้หลวงพ่อหยกขาว ที่ได้บุญพร้อมทั้งความเคารพความเลื่อมใสศรัทธาและความเยือกเย็นใจอย่างบริบูรณ์การอัญเชิญมาสู่ประเทศไทย หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว การอัญเชิญหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวจากดินแดนผู้ชนะสิบทิศ เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2553 โดยทางรถยนต์จากทางตอนเหนือของพม่าลงมาทางใต้ และอัญเชิญมาทางทะเลโดยออกจากท่าเรือแห่งกรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553 มุ่งสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ได้รับการต้อนรับด้วยพิธีอัญเชิญขึ้นสู่ฝั่งแผ่นดินประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 กันยายน 2553 วันที่ 9 กันยายน 2553 ในเวลารุ่งอรุณที่บรรยากาศสดใส มีขบวนอัญเชิญอย่างเป็นทางการจากบริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรง จากตะวันตกสุดของจังหวัดสระแก้ว มาตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร มุ่งสู่ทิศตะวันออก จนกระทั่งอัญเชิญหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวขึ้นสู่แท่นประดิษฐานได้สำเร็จท่ามกลางสักขีพยานของผู้คนทุกหมู่เหล่า เมื่อเวลา 14.19 น.

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร