ชุมชนโบราณบ้านสิงห์ท่า


ละติจูด 15.7916048433 , ลองจิจูด 104.140097491

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นย่านพานิชยกรรมผสมกับย่านชุมชนพักอาศัย มีองค์ประกอบ เช่น ตลาด บ้าน วัด ศาลเจ้า เป็นย่านพาณิชยกรรมการค้าเก่าของชุมชนเมืองยโสธรเรื่อยมาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนบทบาทไปเนื่องจากมีการสร้างตลาดเทศบาลแห่งใหม่นอกพื้นที่ชุมชนและการคมนาคมขนส่งทางน้ำได้ลดบทบาทลงทำให้บทบาทของชุมชนกลับกลายเป็นชุมชนพักอาศัยเป็นส่วนมาก มีการจัดตั้งกลุ่มการผลิตของชุมชนคือ กลุ่มปลาส้ม ซึ่งมีชื่อเสียงเนื่องจากมีทรัพยากรเดิมที่ติดอยู่กับพื้นที่บุ่ง ทาม ของเมืองยโสธรที่มีปลาอุดมสมบูรณ์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนบานประตูและหน้าต่างเป็นทรงโค้ง ปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นริมถนนศรีสุนทร นครปทุม อุทัยรามฤทธิ์ และถนนวิทยธำรง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

มีความเปลี่ยนแปลงจากการมีร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น ร้านกาแฟตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งรับประทานในยามเช้าจนถึงกลางคืน

แก้ไขเมื่อ

2023-01-26

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร