วัดศรีชุม


ละติจูด 19.592936 , ลองจิจูด 99.745561

พิกัด

ตำบลสันกลาง อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดศรีชุม ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ 6 บ้านแม่คาวหลวง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 20 ตารางวา

วัดศรีชุม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2445 เดิมชื่อวัดบ้านแม่คาวโตน มีพระครูบาอริยะจากวัดเกตุแก้ว ร่วมกับพ่อหลวงจันติ๊บ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำสร้างขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2484

พระธาตุเจ้าศรีชุม สร้างเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2477 เดือน 5 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ ปีจอ (เดือน 5 เป็ง) โดยมีครูบาเจ้าศรีชัย (ครูบาเจ้าศีลธรรม) พร้อมพระภิกษุกั๋นจะนะ ตัวแทนเจ้าอาวาสวัดศรีชุม พร้อมกับกำนันยาวิชัย พ่อหนานนันท์ เชื้อเมืองพาน พร้อมคณะศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้างพระธาตุขึ้น

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ พระธาตุศรีชุม กุฏิ ศาลาบาตร ศาลาการเปรียญ อาคารปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญ หอกลอง หอฉันอุปถัมภ์ หอระฆัง

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย 3 องค์ รูปปั้นเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รูปปั้นเหมือนหลวงปู่ทวด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2023-05-19

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร