พระธาตุดอยงู


ละติจูด 19.627667 , ลองจิจูด 99.743817

พิกัด

47Q 0577993 UTM 2170448 ตำบลเจริญเมือง อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

พระธาตุดอยงู ตั้งอยู่เลขที่ 440 หมู่ 20 บ้านห้วยดอกอูน ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นสำนักปฏิบัติธรรมของแม่ชี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บรรยากาศภายในพระธาตุดอยงูค่อนข้างร่มรื่นเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร พระธาตุดอยงู วิหารน้อยพระนั่งทรายปู่เจ้ากรสวรรค์ ศาลาพระประจำวันเกิด

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ พระพุทธรูปประจำวันเกิด พระสีวลี พระนาคปรก พระพรหม พระโพธิสัตว์กวนอิม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2023-05-19

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร