ชุมชนตลาดริมน้ำเพชรบุรี


ละติจูด 13.10765 , ลองจิจูด 99.94888

พิกัด

90 พานิชเจริญ ตำบล ท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ตำบลท่าราบ อำเภออำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนตลาดริมน้ำเพชรบุรี มีความสำคัญในฐานะที่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นย่านการค้าขายที่สำคัญของเมืองเพชรบุรี และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการประดับประดาด้วยภาพวาด Street Art หลากสีสันบนกำแพงบ้านเรือน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น กลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

บริเวณตลาดได้รับการปรับปรุงและตกแต่งให้เป็นกิจกรรมเดินชมภาพวาด Street Art บนกำแพงบ้านเรือน และ ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน

แก้ไขเมื่อ

2023-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร