โบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี


ละติจูด 12.847 , ลองจิจูด 99.539

พิกัด

ตำบล เขาใหญ่ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

โบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี ห่างจากชายหาดชะอำประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 สมัยทวารวดี

โบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี ตั้งอยู่ที่ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาแบบนิกายมหายาน สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13

โบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐีประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่

พระวิหาร ตั้งอยู่บนเนินเขา มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร มีมุขด้านหน้ายื่นออกมาเล็กน้อย ประตูและหน้าต่างเป็นช่องสี่เหลี่ยม ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น

พระเจดีย์ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหาร มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น

พระอุโบสถ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร มีมุขด้านหน้ายื่นออกมาเล็กน้อย ประตูและหน้าต่างเป็นช่องสี่เหลี่ยม ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน โบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐีได้รับการบูรณะและอนุรักษ์เป็นอย่างดี ศาสนสถานและโบราณวัตถุต่างๆ ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและศึกษาได้อย่างสะดวก

แก้ไขเมื่อ

2023-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร