วัดถ้ำเขาย้อย


ละติจูด 13.236 , ลองจิจูด 99.828

พิกัด

73 หมู่5 ถนนสุวรรณวิถี ตำบล เขาย้อย อำเภอเขาย้อย เพชรบุรี 76140 ตำบลเขาย้อย อำเภออำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี

วัดถ้ำเขาย้อยมีประวัติความเป็นมายาวนาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีเป็นถ้ำธรรมชาติ ต่อมาได้มีการบูรณะและก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวถึงวัดถ้ำเขาย้อยในสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ เดิมทีเป็นถ้ำธรรมชาติ ต่อมาได้มีการบูรณะและก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงผนวชอยู่นั้น พระองค์ได้เสด็จธุดงค์มาปักกลดวิปัสสนาที่หน้าเขาย้อย แล้วทรงย้ายขึ้นมาประทับนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำเขาย้อยอยู่เป็นเวลาหลายคืน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดถ้ำเขาย้อยใหม่ โดยทรงพระราชทานพระพุทธไสยาสน์ พระพุทธบาทจำลอง และพระบรมรูปพระเจ้าอู่ทอง ประดิษฐานไว้ในถ้ำ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดถ้ำเขาย้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์เป็นอย่างดี สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและศึกษาได้อย่างสะดวก

แก้ไขเมื่อ

2023-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร