วัดเพรียง


ละติจูด 13.072 , ลองจิจูด 99.974

พิกัด

ตำบล โพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ตำบลโพไร่หวาน อำเภออำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เดิมทีเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ในสมัยก่อน วัดเพรียงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม มีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เป็นที่ศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาในละแวกใกล้เคียง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทุกวันจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะหลวงพ่อปลั่ง

แก้ไขเมื่อ

2023-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร