วัดช้างร้าง บ้านลาด


ละติจูด 13.104 , ลองจิจูด 99.939

พิกัด

ตำบล บ้านหาด อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี 76150 ตำบลบ้านหาด อำเภออำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดช้างร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ประวัติความเป็นมาของวัดช้างร้าง

วัดช้างร้างมีประวัติความเป็นมายาวนาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมทีเป็นวัดที่มีความสำคัญ มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ต่อมาได้ถูกทิ้งร้างเนื่องจากภัยธรรมชาติ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน วัดช้างร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์เป็นอย่างดีโดยชาวบ้านและนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขเมื่อ

2023-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร