วัดเพชรพลี (วัดพริบพรีเดิม)


ละติจูด 13.101 , ลองจิจูด 99.955

พิกัด

ตำบล ท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ตำบลท่าราบ อำเภออำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเพชรพลีเดิมมีชื่อว่า "วัดพริบพรี" เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย เดิมทีเป็นวัดที่มีความสำคัญ มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ต่อมาได้ถูกทิ้งร้างไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในสมัยอยุธยา วัดพริบพรีได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติม กลายเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกครั้ง มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัดในสมัยนี้ เช่น เสาชิงช้า โบสถ์ และเจดีย์

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดพริบพรีได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมอีกครั้ง มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัดในสมัยนี้ เช่น ศาลาการเปรียญและพิพิธภัณฑ์วชิรปราสาท

วัดเพชรพลีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความสำคัญทั้งในด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่างๆ ที่สำคัญ

นอกจากนี้ วัดเพชรพลียังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมความงดงามของวัดและเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัดได้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดเพชรพลียังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมความงดงามของวัดและเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัดได้อย่างสะดวก

แก้ไขเมื่อ

2023-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร