วัดปากคลอง


ละติจูด 13.198 , ลองจิจูด 99.947

พิกัด

ตำบล บางครก อำเภอ บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 ตำบลบางครก อำเภออำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดปากคลอง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2328 

วัดปากคลองเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณในสมัยอยุธยา มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น พระพุทธรูป เหรียญกษาปณ์ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เป็นต้น

วัดปากคลองตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นทางแยกของน้ำ 2 ทางทางหนึ่งไปบ้านแหลมและอีกทางไปบางตะบูน 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

สถานที่มีความสมบูรณ์ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและโรงเรียนใกล้เคียง นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสักการะหลวงพ่อศุข อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลองและชมความงามของอุโบสถและศาลาการเปรียญ

แก้ไขเมื่อ

2023-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร