วัดลักษณาราม


ละติจูด 13.21 , ลองจิจูด 99.976

พิกัด

บ้านแหลม หน้าอำเภอ ตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 ตำบลบ้านแหลม อำเภออำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดลักษณาราม หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2466 เดิมมีชื่อว่า "วัดใหม่ไตรลักษณ์" ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากสมเด็จพระสังฆราชฯ (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพฯ วัดลักษณารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพุทธศาสนาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์และศาสนา หรือผู้ที่ชื่นชอบการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ วัดลักษณารามเป็นวัดตัวอย่างดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการบริหารจัดการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดที่ยังคงใช้งานอยู่ มีพระสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติศาสนกิจอยู่ นอกจากนี้ วัดลักษณารามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมความงดงามของวัดมากมาย 

แก้ไขเมื่อ

2023-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร