วังโบราณหรือสระมน


ละติจูด 16.4907860221 , ลองจิจูด 99.5167570227

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

สระมน หรือบริเวณวังโบราณ ทางด้านเหนือวัดพระแก้วจะมีกําแพงดินสี่เหลี่ยมอยู่เกือบติดกําแพงเมืองด้านเหนือ ภายในกําแพงมีคูล้อมทั้ง 3 ด้าน ตรงกลางขุดสระมน เป็นที่เข้าใจว่า บริเวณสระมนนี้เป็นวัง ส่วนปราสาทราชฐานไม่มีเหลืออยู่เลย เมื่อขุดลอกสระแล้วตกแต่งบริเวณสระรูปสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ 16 เมตร พบฐานศิลาแลงบางตอน และได้พบกระเบื้องมุงหลังคาตกหล่น พบเศษเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับอยู่ทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -