วัดช่อมะกอก


ละติจูด 14.8079473 , ลองจิจูด 14.8079473

พิกัด

ตำบลบางคู้ อำเภออำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดช่อมะกอก เป็นวัดร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฎหลักฐานในการสร้างวัด วัดแห่งนี้ร้างไปเมื่อคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี 2310 ในยุคปัจจุบันมีการจัดงานทำบุญในทุกๆปี จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ในวันที่เจอสภาวะโควิด19 ระบาดแต่ก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมากราบไหว้ทุกปี วัดร้างแห่งนี้เด่นในเรื่องบนบานศาลกล่าว เรื่องขอให้คลอดบุตรง่าย และเสี่ยงโชค โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2024-01-24

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร