อาคารสถานีรถไฟพิจิตร


ละติจูด 16.4478460338 , ลองจิจูด 100.347015986

สถานที่ตั้ง

อำเภออำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

สถานีรถไฟพิจิตร เป็นอาคารขนาดที่ไม่ใหญ่มาก รูปแบบอาคารของที่ทำการสถานี แตกต่างไปจากสถานีอื่น เนื่องจากอาคารถูกสร้างในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 รูปแบบก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นล่างเป็นที่ทำการ ห้องทำงานนายสถานี ห้องจำหน่ายตั๋ว ห้องอาณัติสัญญาณ ส่วนด้านบนเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ ความโดดเด่นของตัวอาคาร เป็นรูปแบบตะวันตกอย่างชัดเจน คืออาคารใช้หลังคาจั่วแบบไม่มีหน้าจั่ว ไม่มีชายคาและกันสาด ตกแต่งตัวอาคารด้วยบัวปูนโค้งเหนือบานประตู และหน้าต่าง บริเวณเหนือหน้าต่างและประตูมีการเล่นลายเส้นความโค้ง สไตล์นีโฮคลาสสิค โทนสีครีมน้ำตาล ส่วนบริเวณโถงโดยสาร เป็นไม้นั้นมีการต่อเติมมาใหม่ภายหลัง ซึ่งอาคารสถานีรถไฟมีเพียงสองแห่งในประเทศไทย คือสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ และสถานีรถไฟพิจิตร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -