บ้านพรานกระต่าย


ละติจูด 16.6654082262 , ลองจิจูด 99.5884188137 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภออำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท บ้านเรือนส่วนมากเป็นรูปแบบสมัยใหม่ มีอาคารไม้เก่าเหลืออยู่จำนวนไม่มาก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -