บ้านพรานกระต่าย


ละติจูด 16.6654082262 , ลองจิจูด 99.5884188137

พิกัด

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภออำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านพรานกระต่าย เป็นชุมชนเกษตรกรรมชนบท ที่มีเรื่องเล่ากันว่ามีนายพรานได้พบกระต่ายขนสีทองสวยงามมากบริเวณหน้าถ้ำแห่งหนึ่งและก็ได้หายเข้าไปในถ้ำ ต่อมาจึงกราบบังคมทูลพระร่วงให้ทรงทราบและรับอาสาจะจับกระต่ายตัวดังกล่าวและได้ใช้ความพยายามที่จะจับหลายครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงได้สร้างบ้านถาวรขึ้นหน้าถ้ำเพื่อรอจับกระต่าย หลายปีต่อมามีคนมาพบนายพรานจึงพากันอพยพมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านชาวบ้านจึงพร้อมกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านพรานกระต่าย" ลักษณะภูมิประเทศของบ้านพรานกระต่ายเป็นที่ราบลาดเทจากตะวันตกไปตะวันออกเป็นป่าไม้ภูเขาหินสูงชัน ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการทำเกษตรและเป็นที่ชุมชนหนาแน่น บ้านเรือนส่วนมากเป็นรูปแบบสมัยใหม่ มีอาคารไม้เก่าเหลืออยู่จำนวนไม่มาก ผู้คนในชุมชนมีอาชีพทำการเกษตรกรรมค้าขายและรับจ้างทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-06-15

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร