อาคารเรือนแถวไม้


ละติจูด 16.3988419814 , ลองจิจูด 100.389009032

พิกัด

ตำบลบ้านบุ่ง อำเภออำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

อาคารแถวเรือนไม้ ย่านตลาดวังกรด แบ่งช่วงการสร้างเป็น 2 ช่วง คือ อาคารส่วนที่สร้างในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 และอาคารที่สร้างในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ลักษณะการเรียงตัวของอาคาร อาคารกลุ่มหนึ่งตั้งขนานกับแนวทางรถไฟ และอีกกลุ่มเรียงตัวกันตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟลงไปยังริมแม่น้ำน่าน ลักษณะอาคารเป็นเรือนแถวไม้สองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา ในอดีตใช้ประโยชน์อาคารเป็นร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ขายอาหาร ซ่อมนาฬิกา ขายทอง ร้านขายเครื่องมือเครื่องใช้ และของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-10-06

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร