บ้านหลวงประเทืองคดี


ละติจูด 16.3965339964 , ลองจิจูด 100.388980962

พิกัด

ตำบลบ้านบุ่ง อำเภออำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านหลวงประเทืองคดี หลวงประเทืองคดีรับราชการเป็นอัยการ เป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนให้ชาวบ้านสร้างตลาด บ้านหลวงประเทืองคดีในปัจจุบันนั้น เป็นอาคารทรงตึกหลังแรกของตลาดวังกรด สร้างในช่วงที่หลวงประเทืองอายุประมาณ 80 ปี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

บ้านหลวงประเทืองคดี หลวงประเทืองคดีรับราชการเป็นอัยการ พบว่า ในปัจจุบันนี้ เป็นอาคารทรงตึกหลังแรกของตลาดวังกรด สร้างในช่วงที่หลวงประเทืองอายุประมาณ 80 ปี กับภรรยาชาวเวียดนาม ลักษณะของตึกที่มีลักษณะผสมผสานกับสถาปัตยกรรมเวียดนาม โดยสีของตึกมีการบูรณะใหม่จากเดิมสีออกเหลืองเปลือกไข่ เป็นปูนขัดหยาบสีขาว ภายในตึกแบ่งเป็นห้องชัดเจน มีการแสดงนิทรรศการประวัติของเจ้าของบ้านและข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนของหลวงประเทืองคดี และครอบครัว และยังมีห้องใต้ดินขนาดกว้าง สำหรับใช้เป็นหลุมหลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีน้ำซึมท่วมขังในช่วงฤดูฝน และบริเวณรอบบ้านมีการจัดเป็นสวนสไตล์เวียดนามเชื้อสายจีน และมีบ่อน้ำโบราณซึ่งขุดขึ้นมาพร้อมกับการสร้างบ้าน โดยมีการปรับปรุงขอบบ่อให้สูงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500  ปัจจุบันยังมีน้ำอยู่ภายในบ่อ และบ้านหลวงประเทืองคดียังใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองของผู้มาเยือน ซึ่งทางทายาทของหลวงประเทืองคดีได้มอบบ้านหลังนี้ให้อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และทางเทศบาลวังกรดได้จัดงบประมาณดูแลรักษาและจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว

แก้ไขเมื่อ

2022-10-06

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร