บ้านหลวงประเทืองคดี


ละติจูด 16.3965339964 , ลองจิจูด 100.388980962

สถานที่ตั้ง

อำเภออำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านหลวงประเทืองคดี หลวงประเทืองคดีรับราชการเป็นอัยการ เป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนให้ชาวบ้านสร้างตลาด บ้านหลวงประเทืองคดีในปัจจุบันนั้น เป็นอาคารทรงตึกหลังแรกของตลาดวังกรด สร้างในช่วงที่หลวงประเทืองอายุประมาณ 80 ปี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -