กำแพงเมืองเก่า


ละติจูด 20.2700000242 , ลองจิจูด 100.079999959

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

กำแพงเมืองและป้อมประตูเมือง สร้างในคราวเดียวกับการสร้างเมืองเชียงแสน ในสมัยพญาแสนภูจากพงศาวดารเมืองเชียงแสน ได้กล่าวถึงการสร้างเมืองเชียงแสนของพญาแสนภูไว้ว่า ในครั้งนั้นเมืองเชียงแสนมีประตูเมืองทั้งสิ้น 11 ประตู เมืองเชียงแสนเป็นเมืองโบราณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่สม่ำเสมอ ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านทิศตะวันตกในแนวเหนือ-ใต้มีกำแพงล้มอรอบ 3 ด้าน ด้านทิศเหนือยาวขนานไปตามลำน้ำโขง ทิศตะวันตกและทิศใต้ซึ้งเป็นด้านสกัดด้านทิศตะวันออกไม่ปรากฏแนวกำแพงเมือง แต่มีแม่น้ำโขงเป็นปราการธรรมชาติกั้นอยู่ กำแพงเมืองมีชั้นเดียวสูงประมาณ 4 เมตร สภาพของกำแพงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ทั้ง 3 ด้านพบร่องรอยของประตูเมืองและป้อมจำนวน 5 แห่งคือ -ประตูยางเทิง(นางเทิง) ทางทิศเหนือ-ประตูหนองมูด ทางทิศตะวันตก-ประตูป่าสัก(เชียงแสน) ทางทิศตะวันตก-ประตูทัพม่าน(ท่าม่าน,ท่าม้า) ทางทิศตะวันตก-ประตูดินขอ ทางทิศใต้นอกจากนั้นยังพบป้อมตรงมุมกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนืออีก 1 แห่ง และด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1 แห่ง ภายนอกของกำแพงเมืองมีร่องรอยของคูเมืองปรากฏอยู่โดยรอบ ปัจจุบันเหลือแนวกำแพงบางส่วน และแนวคูเมือง ส่วนกำแพงได้รับการขุดแต่งแล้ว บางพื้นที่มีต้นไม้และหญ้าขึ้นปกคลุมโดยทั่ว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2019-02-27

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร