วัดบาง


ละติจูด 16.471057139 , ลองจิจูด 99.5321305651

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออู่ทองซึ่งเป็นศิลปะอู่ทอง และหลวงพ่อสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ศิลปะสุโขทัย ทั้งสององค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

บริเวณกำแพงวัดได้ก่อสร้างอาคารสูง 3 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์แทนศาลาการเปรียญ อาคารเหล่านี้จะบดบังความสง่า สวยงามของวัด

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -