วัดพระธาตุจอมรุ้ง (จอมรุ่ง)


ละติจูด 19.4273810216 , ลองจิจูด 99.7322090386

พิกัด

ตำบลแม่เย็น อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ตามตำนานได้เล่าขานต่อ ๆ กันมาในราว พ.ศ. 1837 เจ้าเมืองภูกามยาวแห่งเมืองพะเยา ได้มาสร้างพระธาตุจอมรุ่ง ซึ่งบรรจุเส้นพระะเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาพระธาตุได้เริ่มชำรุดในราว พ.ศ. 2474 ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา ได้บูรณะสืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพระธาตุ 1 ใน 9 จอมที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -