วัดพระธาตุจอมแจ้ง


ละติจูด 18.5810910436 , ลองจิจูด 100.767610024

พิกัด

ตำบลไหล่น่าน อำเภออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เมื่อครั้งพุทธกาล พระสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งออกจาริกเผยแพร่พระธรรมไปในสถานที่ต่าง ๆ ครั้นใกล้รุ่งเช้าก็ออกจาริกแสวงบุญไปยังทิศเหนือ พอมาถึงที่เนินภูเขาแห่งหนึ่งก็พอดีสว่างจึงรำพึงกับตนว่า สิ่งที่ได้กระทำลงไปในครั้งก่อน คงจะแจ้งประจักษ์แก่ผู้คนไปในภายภาคหน้า สถานที่แห่งนี้จึงเป็น สถานที่ที่หลุดพ้นบาปกรรมทั้งมวล ในกาลต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระเจดีย์ขึ้นเรียกว่า พระเจดีย์จอมแจ้งประมาณปี พ.ศ. 2390 พระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอำเภอเวียงสาและอำเภอใกล้เคียง จะพากันมาร่วมทำบุญนมัสการองค์พระธาตุเป็นประเพณีประจำปี ในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ หรือ ชาวบ้านเรียกว่า วันแปดเป็ง (วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา) ของทุก ๆ ปี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -