วัดพระธาตุปูล้าน


ละติจูด 19.7600189902 , ลองจิจูด 100.125382004

พิกัด

ตำบลไม้ยา อำเภออำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระธาตุปูล้าน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยปูล้าน หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นที่สัการะ เคารพนับถือของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ยา และประชาชนชาวอำเภอพญาเม็งรายเป็นอย่างมาก เป้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือ พระธาตุล้านปูเป็นวัดเก่าแก่มีองค์เจดีย์อายุร่วม 700 ปี และมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้ศึกษา มีการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2549-2550 โดยครูบาพรชัย วรปัญโญ ร่วมด้วยพี่น้องชาวอำเภอพญาเม็งราย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -