วัดอมฤต


ละติจูด 13.8387503837 , ลองจิจูด 100.494505642

พิกัด

ตำบลบางไผ่ อำเภออำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ทรงไทยเสากลมหลังค่าทรงไทย มุงกระเบื้องดินเผาแบบกระเบื้องว่าว ชายคายื่นออก 4 ต้น พระรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าฝาโล่ง พ.ท. สักแผ่นใหญ่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

หอระฆัง ชำรุดไม่น่าไว้วางใจมากนักศาลาการเปรียญมีแนวโน้มว่าจะถูกรื้อถอน

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -