วัดใหญ่หนองปลาขาว


ละติจูด 19.7453929972 , ลองจิจูด 100.18830096

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดใหญ่หนองปลาขาว เป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อยู่ใกล้กับหนองปลาขาวซึ่งเป็นน้ำแม่อิงเดิม ในวัดมีพระพุทธรูปโบราณ ศิลปะเชียงแสน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -