ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว


ละติจูด 18.7531869642 , ลองจิจูด 99.9788900405

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ ตามประวัติกล่าวว่า พญาแก้วได้เป็นผู้นำราษฎร จำนวนหนึ่ง อพยพมาจากสิบสองปันนา ล่องเรือมาตามลำแม่น้ำโขง แล้วมาขึ้นฝั่งและสร้างบ้านแปงเมืองอยู่บริเวณหมู่บ้านสบสมในปัจจุบันนี้ ซึ่งการอพยพมานั้นเมื่อประมาณ 300 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเมืองร้างอยู่ ต่อมาชาวอำเภอเชียงของได้สร้างศาลเจ้าพ่อพญาแก้วขึ้นมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 จึงได้จัดงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าทุก ๆ ปี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -