เตาเผาเครื่องถ้วยชามโบราณ


ละติจูด 19.6599999572 , ลองจิจูด 99.729999981

พิกัด

ตำบลทรายขาว อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีลักษณะเป็นเนินดิน ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ใด ๆ เป็นพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นนา ส่วนที่ตั้งของเตามักเป็นเนินดินหรือท้องนา มี 3 แห่งใหญ่ ได้แก่ เตาดอยสันป่าสัก เตาดอยสันธาตุ เตาบ้านจำปูนจากการขุดค้น พบเตาเผา จำนวน 14 เตา เครื่องถ้วย ภาชนะเคลือบด้วยสีเขียวใส และสีน้ำตาลอ่อน เนื้อหนา มักตกแต่งด้วยการขูดขีดลายหรือปั้นแปะ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -