แหล่งโบราณคดีบ้านวังม่วง


ละติจูด 18.557843 , ลองจิจูด 98.994046

สถานที่ตั้ง

ตำบลเวียงยอง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีบ้านวังม่วง ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำกวง พื้นที่เป็นดินป่าละเมาะ พบเศษภาชนะดินเผาคล้ายคลึงกับที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านศรีย้อย สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในสมัยหริภุญชัย หรือก่อนหน้านั้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร