แหล่งโบราณคดีบ้านบ่อแก้ว


ละติจูด 18.562896 , ลองจิจูด 98.973809

สถานที่ตั้ง

ตำบลต้นธง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีบ้านบ่อแก้ว ตั้งอยู่ในเขตตำบลต้นธง อำเภอเมือง ฯ พบเศษภาชนะดินเผา เครื่องเคลือบเตาพื้นเมืองล้านนา และเครื่องถ้วยจีน โดยขุดพบตุ้มถ่วงแหดินเผา กล้องยาสูบดินเผา ลูกปัดหินคาร์เนเลียน ภาชนะดินเผาทรงหม้อคณที ซึ่งเป็นลักษณะของภาชนะแบบหริภุญชัย แสดงว่ามีการใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยหริภุญชัยแล้ว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร