ข่าวสารและกิจกรรม-การดำเนินงานคัดกรองแบบเสนอขึ้นเป็นมรดกจังหวัด (ประเภทย่านชุมชนเก่าน่าน)


การดำเนินงานคัดกรองแบบเสนอขึ้นเป็นมรดกจังหวัด (ประเภทย่านชุมชนเก่าน่าน)

23/09/2021 - 20/10/2021

วันที่ 23 กันยายน 2564   ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน,

            การดำเนินงานคัดกรองแบบเสนอขึ้นเป็นมรดกจังหวัด (ประเภทย่านชุมชนเก่าน่าน) ทั้ง 6 แห่ง /

โดย...คณะทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมน่าน ประกอบด้วย....1. คุณมานิต  ธนะวงศ์ (ผอ.กลุ่มสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทสจ.นน.) /...2. คุณสาวดี  โทสุวรรณ นักผังเมืองชำนาญการ(สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน,)/...3. คุณอภิญญตา  ทนะขว้าง นักวิชาการชำนาญการ(สนง.วัฒนธรรม จ. น่าน)/...4. คุณสุนทร ปันตัน นักวิชาการชำนาญการ (สนง.พระพุทธศาสนา จ.น่าน) /...4. คุณภัทรนันท์  คำมา (เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทสจ.นน.)/..และ 5. คุณจีรวรรณจันทร์ระวี  ธรรมะ (เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ศิลปกรรม จ.น่าน) 

...          การตรวจสอบ และคัดกรองแบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด ประเภทย่านชุมชนเก่า ทั้ง 6 แห่ง ดังนี้ ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา, ชุมชนบ้านหนองม่วง อำเภอท่าวังผา, ชุมชนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ, ชุมชนบ้านงอบ อำเภอทุ่งช้าง, ชุมชนบ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา, และชุมชนบ้านปากนาย อำเภอนาหมื่น      

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน