ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566


ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566

16/08/2023 - 17/08/2023

นางกิตติมา ยินเจริญ  ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน โดยมีผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ผศ. นพรัตน์ พบลาภ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ มี ผศ.ดร.ปูรณ์  ขวัญสุวรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าร่วมชี้แจง ที่ประชุมได้เห็นชอบ การประกาศย่านชุมชนเก่าตำบลท่าฉลอมเป็นมรดกจังหวัด ตามที่หน่วยอนุรักษ์ฯ สมุทรสาคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งขาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นำเสนอ

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน